Rotograf
Email: office@rotograf.rs
Email: office@rotograf.rs

Kontrola štampe

Proces štampe zavisi od mnogo parametara, a neki od njih su: stanje mašina za štampu, uslovi štampe, kvalitet materijala na kome se štampa… Svi ovi parametri utiču na finalni rezultat i potrebno ih je kontrolisati u cilju sprečavanja problema u toku štampe i nepredviđenih troškova.
Našim klijentima nudimo i uslugu kontrole štampe uz pomoć kalibrisanih mernih instrumenata, a dobijene vrednosti analiziramo i na osnovu bogatog iskustva primenjujemo dobijene rezultate u praksi radi standardizacije i unapređenja.

Kalibracija monitora omogućava ekranski prikaz korektnih boja, osvetljenja, raspona kontrasta, game, saturacije i temperature. Kalibracijom se postiže dobijanje idealnog ekranskog prikaza, te imamo uvid u izgled proizvoda u toku štampe, kao i sigurnost da se klijentu isporučuje adekvatan finalni proizvod.

Rotograf Novi Sad Kalibracija omogućava i doprinosi: