Rotograf
Email: office@rotograf.rs
Email: office@rotograf.rs

Izrada štamparskih formi

Nudimo izradu analognih (DuPont, Kodak ditr film) i digitalnih štamparskih formi (klišea) za flekso štampu, u svim debljinama, koje se koriste na tržištu fotopolimernih digitalnih ploča. Za izradu digitalnih klišea koristimo najnoviji KODAK Flexcel NX sistem, koji je pozicioniran na tržištu kao superiorna tehnologija za izradu NX klišea, koji poseduju mnoštvo benefita u odnosu na standardne digitalne forme.

Rotograf Novi Sad Neke od ključnih prednosti su: